สรุปข้อมูลการกักตัว รวม 18 หมู่บ้าน

รายการ รอ กักตัว พบเชื้อ
ม.1 ด่าน 0 0 0
ม.2 โจรก 0 0 0
ม.3 สนวน 0 0 0
ม.4 กระทม 0 0 0
ม.5 เกษตรถาวร 0 0 0
ม.6 โพนทอง 0 0 0
ม.7 หนองสมบูรณ์ 0 0 0
ม.8 นาเรือง 0 0 0
ม.9 โคกเจริญ 0 0 0
ม.10 ปลัดฤาษี 0 0 0
ม.11 ธาตุน้อย 0 0 0
ม.12 โนนสำราญ 0 0 0
ม.13 ห้วยปาง 0 0 0
ม.14 ด่านพัฒนา 0 0 0
ม.15 นาจำปาแสงอรุณ 0 0 0
ม.16 ใหม่เรือทอง 0 0 0
ม.17 ไพรเงิน 0 0 0
ม.18 หนองกระทม 0 0 0
รวม 0 0 0