สรุปข้อมูลการกักตัว รวม 15 หมู่บ้าน

รายการ รอ กักตัว พบเชื้อ
ม.1 แนงมุด 0 0 0
ม.2 สระทอง 0 0 0
ม.3 โคกสง่า 0 0 0
ม.4 ปะคำ 0 0 0
ม.5 คลองน้ำซับ 0 0 0
ม.6 โคกพยุง 0 0 0
ม.7 โพธิ์ศรี 0 0 0
ม.8 ประดู่ 0 0 0
ม.9 นิคมฯ2 0 0 0
ม.10 สายทอง 0 0 0
ม.11 โคกเบง 0 0 0
ม.12 คลองเจริญ 0 0 0
ม.13 แนงมุด 0 0 0
ม.14 ช้างหมอบ 0 0 0
ม.15 วังทอง 0 0 0
รวม 0 0 0