สรุปข้อมูลการกักตัว รวม 11 หมู่บ้าน

รายการ รอ กักตัว พบเชื้อ
ม.1 โคกกลาง 0 0 0
ม.2 โคกยาว 0 0 0
ม.3 โคกโบสถ์ 0 0 0
ม.4 ตาเจก 0 0 0
ม.5 ใหม่พัฒนา 0 0 0
ม.6 หนองแคน 0 0 0
ม.7 สระแก้ว 0 0 0
ม.8 โนนค้อทอง 0 0 0
ม.9 โนนสมบูรณ์ 0 0 0
ม.10 หลักพัฒนา 0 0 0
ม.11 โคกกลาง (ใหม่) 0 0 0
รวม 0 0 0