อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์


แจ้งข่าวสาร
** หมู่บ้านที่ต้องการเปิดใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ 08-1976-3301 (เฉพาะพื้นที่จังหวัดสุรินทร์) **
17/05/2559เปิดให้ใช้งานระบบเพิ่มเติม สำหรับหมู่บ้านในอำเภอรัตนบุรี จาก 83 หมู่บ้าน ให้ครบ 162 หมู่บ้าน
29/04/2559อบรมการใช้งานระบบ ให้ทุกหมู่บ้านในอำเภอเมือง ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และเปิดระบบให้ 288 หมู่บ้าน/ชุมชนใช้งานได้
25/04/2559ปรับปรุงเพิ่มหน้าภาพรวมการแก้ไขข้อมูลและภาพรวมข้อมูลสารสนเทศ ให้เลือกดูได้ง่ายขึ้น
24/04/2559สามารถเลือกดูเฉพาะหมู่บ้านผ่านการอบรมสารสนเทศ รุ่น 1 จากตัวเลือกอำเภอ
09/04/2559อบรมการใช้งานระบบ ให้ทุกหมู่บ้านในอำเภอปราสาท ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร และเปิดระบบให้ 239 หมู่บ้าน/ชุมชนใช้งานได้
08/04/2559อบรมการวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อจัดทำร่างแผนชุมชน ผู้เข้าอบรม 8 หมู่บ้าน ทีม 1
21/03/2559เปิดอบรมการจัดการสารสนเทศสู่กระบวนการแผนชุมชน ตามโครงการโรงเรียนสารสนเทศชุมชน พช.สุรินทร์ 21-23 มี.ค. 2559 ผู้เข้าอบรม 17 อำเภอใน จ.สุรินทร์ อำเภอละ 3 คน พร้อมเปิดระบบให้ 17 หมู่บ้านใช้งานได้

คลิกดูรายละเอียด | ย่อ/ขยาย

สรุปการบันทึกข้อมูลหมู่บ้าน รวม 85 หมู่บ้าน

หมู่บ้าน ศก. บัญชี
สำโรง ม.4 239 70
ผือน้อย ม.7 102 31
ธาตุ ม.1 120 30
ธาตุ ม.2 71 4
ม่วงหมาก ม.3 45 45
หนองบก ม.4 50 30
น้ำคำ ม.5 79 17
แต้ ม.6 89 30
หนองแคน ม.7 45 45
น้ำคำ ม.8 44 31
แคน ม.9 84 33
โนนจำปา ม.10 41 24
เหล่าม่วง ม.11 71 26
ดู่ ม.12 126 10
น้ำสร้าง ม.13 54 30
โนนตาล ม.14 43 33
พิมาน ม.5 43 36
โนนธาตุ ม.12 70 27
บึง ม.1 115 35
ดอนแรด ม.2 26 71
หาญฮี ม.3 40 24
โนนกลาง ม.4 62 30
หนองหิน ม.5 109 37
โนนทราย ม.6 56 38
บัวเสียว ม.7 47 30
หนองตอ ม.8 121 44
บึง ม.9 110 38
นางเภา ม.10 60 30
หนองน้ำใส ม.11 101 38
หาญฮี ม.12 101 30
ยาง ม.13 107 32
ดอนแรด ม.14 75 18
ดอนแรด ม.15 127 36
หาญฮี ม.16 25 11
อ้อ ม.2 94 38
โคกล่าม ม.6 0 32
กุดหลวง ม.7 0 0
โคกก่อง ม.1 116 25
หนองบัวบาน ม.2 49 34
ขาม ม.3 115 23
ดู่ ม.4 175 53
ดินแดง ม.5 122 43
บอน ม.6 50 26
โพนแคน ม.7 65 28
หนองแคนน้อย ม.8 64 20
กกข่า ม.9 118 48
โคกก่อง ม.10 237 72
หนองบัวบาน ม.11 100 33
สร้างบก ม.12 120 48
ดินแดง ม.13 101 98
ดงแดง ม.14 56 23
หนองบัวบาน ม.15 103 36
นาอุดม ม.7 120 36
ไผ่น้อย ม.9 72 30
ไผ่ ม.13 152 113
แข้ด่อน ม.4 87 31
ตากแดด ม.12 6 23
น้ำเขียว ม.1 97 0
หนองคู ม.2 42 22
โกส้ม ม.3 106 13
ค้อ ม.4 38 30
อาจญา ม.5 15 55
น้ำเขียว ม.6 114 14
สระบาก ม.7 30 30
โนนขวาว ม.8 24 9
น้ำเขียว ม.9 118 32
น้ำคำ ม.10 67 25
นาแซง ม.11 40 0
น้ำเขียว ม.12 27 20
น้ำเขียว ม.13 31 0
เค็ง ม.6 73 32
ศาลา ม.9 45 18
ยางสว่าง ม.1 78 31
นางเข็ม ม.2 30 30
แก่นท้าว ม.3 34 33
กล้วย ม.4 39 32
น้อยพัฒนา ม.5 60 30
ยางเตี้ย ม.6 31 12
ขะยูง ม.7 36 33
โนนสังข์ ม.8 27 26
หนองตาด ม.9 33 0
ศาลา ม.10 57 32
หนองบัวศรีสว่าง ม.11 17 14
โนนคูณ ม.4 88 30
จาน ม.9 133 37
รวม 6,350 2,647